Публикация


Усъвършенствана роботика и базирани на ИИ системи за автоматизиране на задачите

Любопитно ви е какво представлява изкуственият интелект и как той преобразява нашата работа? 

Тези слайдове обобщават най-актуалните изводи и факти за настоящите и потенциалните приложения на ИИ и усъвършенстваната роботика в различните отрасли. Ще разберете как автоматизацията засяга безопасността и здравето при работа, стандартите за безопасност и изготвянето на политики. 

Ще научите как тези иновации променят работното място чрез проучвания на конкретни случаи от европейски предприятия.