Verktygslåda för kampanjer

Europaomfattande opinionsundersökning om arbetsmiljö

Organisation: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Land: EU

Beskrivning:

I undersökningen finns uppgifter om människors uppfattning om sin arbetsmiljö, t.ex. avgörande faktorer när man söker ett nytt arbete, arbete som orsakar ohälsa, den ekonomiska krisens inverkan på arbetsvillkoren, informationsnivåer om arbetsmiljörisker.

Image
Pan-European opinion poll on occupational safety and health