Verktygslåda för kampanjer

Undersökning om pulsen på arbetsmiljön – arbetsmiljöläget efter pandemin

Organisation: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Land: EU

Beskrivning:

”Flash Eurobarometer – pulsen på arbetsmiljön” är en undersökning som utförts på uppdrag av EU-Osha och som ger värdefulla insikter om effekterna av covid-19-pandemin på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Dessutom undersöks de arbetsplatsåtgärder som följt av detta, i kombination med den ökande användningen av digital teknik på arbetsplatsen.

Image