Verktygslåda för kampanjer

Presskonferens om lansering av kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv

Organisation: EU-OSHA

Land: EU

Beskrivning:

En presskonferens för att lansera kampanjen ”Samverkan för att förebygga”

Image
Healthy Workplaces Campaign launch press conference