Verktygslåda för kampanjer

Att leda från toppen: undvikande av allvarliga incidenter

Organisation: Health and Safety Executive (HSE)

Land: Storbritannien

Beskrivning:

En presskonferens för att lyfta fram vikten av processäkerhet och ledarskap inom industrier med allvarliga olycksrisker och för att underlätta kunskapsutbyte och god praxis inom industrier med allvarliga olycksrisker.

Image
Leading from the top: avoiding major incidents