Verktygslåda för kampanjer

EU-Oshas expertintervju om ersättning av farliga ämnen

Organisation: ActuEL-HSE

Land: Frankrike

Beskrivning:

En artikel i form av en intervju med EU-Oshas expert Elke Schneider som diskuterar kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”, utmaningen med att ersätta farliga ämnen på arbetsplatsen och de åtgärder som krävs för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Image
EU-OSHA expert interview on the substitution of dangerous substances