Verktygslåda för kampanjer

Intervju med Christa Sedlatschek, EU-Oshas direktör

Organisation: Gesunde Arbeit

Beskrivning:

Intervju med Christa Sedlatschek, direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån om EU-Oshas uppdrag, mål och kampanjer.

Image
Interview with Christa Sedlatschek, Director of EU-OSHA