Verktygslåda för kampanjer

Nätverksevenemang

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

Vid den här typen av möten samlas betydelsefulla informationsförmedlare som sedan sprider kampanjbudskapen vidare. Nätverksmöten kan äga rum i början av kampanjen (till exempel vid ett inledande möte) eller i slutet av kampanjen. Huvudsyftet med dem är att bygga nätverk och sprida ert budskap.

Fördelar

 • Ett utmärkt tillfälle att förmedla era huvudbudskap till era samarbetspartner.
 • Ni kan föra personliga samtal och besvara era samarbetspartners frågor på plats.

Nackdelar

 • Det kan vara tidskrävande och kostsamt att organisera sådana evenemang (planera innehållet, bjuda in samarbetspartner, förbereda lokaler).

Organisera och strukturera evenemanget

 • Välj tid och plats.
 • Se till att du bjuder in alla deltagare i god tid.
  • Meddela datum och be deltagarna att hålla kalendern fri.
  • Följ sedan upp med en fullständig inbjudan.
 • Fundera över innehållet:
  • Hur och vad vill du kommunicera till dina samarbetspartner?
  • Vill du anordna en föreläsning eller en workshop?
  • Utarbeta ett program som du skickar ut tillsammans med inbjudan.
 • Presentera kampanjens mål, strategi och verktyg.
 • Ge dina samarbetspartner möjlighet att ställa frågor.