Verktygslåda för kampanjer

Tävlingar

Lämpar sig för:

Medelstora till stora organisationer.

Hur kan det användas?

En tävling om arbetsmiljöfrågor kan pågå samtidigt som er kampanj. Det kan vara en foto- eller filmtävling eller en tävling om bästa arbetsmiljöprylen.

Fördelar

 • Tävlingen kan vara ett utmärkt verktyg för att främja er kampanj och förstärka era huvudbudskap.
 • Tack vare tävlingen kan ni väcka allmänhetens intresse för arbetsmiljöfrågor.
 • Även ungdomar kan vara intresserade av frågan. Under Europeiska arbetsmiljöbyråns egen fototävling 2011 skickade nästan tusen personer in fotografier till tävlingen!

Nackdelar

 • För den här typen av tävling krävs ett internt åtagande från organisationens sida:
  • Man ska locka en bred publik.
  • Man ska förbereda urvalsförfarandet osv.
  • Det kan också bli kostsamt om ni överväger att erbjuda en ekonomisk vinst.

Vilka kommer att delta?

 • Fundera över målgruppen:
  • Ska tävlingen vara öppen för allmänheten?
  • Eller bara vissa grupper (till exempel arbetstagare, ungdomar).

Marknadsföra tävlingen

 • Fundera över hur ni ska nå ut till potentiella deltagare: överväg att använda sociala medier om tävlingen är öppen för allmänheten.
 • Skapa en tävlingswebbsida.

Vinstkriterier

 • Fundera över vilka exakta kriterier som deltagarna måste uppfylla för att vinna tävlingen.
 • Välj ut en jury som kan bedöma om deltagarna uppfyller dessa kriterier:
  • Försök att involvera en välkänd person som kan företräda denna jury, till exempel en ansedd professionell fotograf om det rör sig om en fototävling.

Regler och urvalsförfarande

 • Förbered ett urvalsförfarande. Om du har en särskild tävlingssida kan du ladda upp en anmälningsblankett där.
 • Se till att reglerna är tydliga och exakta och att alla anmälningsformulär är begripliga.
 • Om ni förväntar er ett stort antal deltagare bör ni överväga att dela upp urvalsförfarandet i två steg:
  • Ett första urval
  • Ett slutligt urval

Välja tidpunkt

 • När det gäller valet av tidpunkt bör ni anordna tävlingen samtidigt som kampanjen.
 • Det slutliga evenemanget kan ske i anslutning till kampanjens avslutningsevenemang.

Publicitet

 • Involvera medierna. Förse dem med bilder (om det är en fototävling) eller annat visuellt material.
 • Anordna intervjuer, antingen med tävlingsdeltagare eller med juryn.