Verktygslåda för kampanjer

Utställningar

Benefits

 • Vid ett sådant evenemang kan ni locka en publik och informera dem om er kampanjs viktigaste budskap.
 • Deltagarna kommer ihåg ett väl organiserat evenemang.

Nackdelar

 • Dessa evenemang är i regel dyra och tids- och energikrävande.

Planera din utställningsmonter

 • Använd starka färger och visuella hjälpmedel för att fånga människors uppmärksamhet.
 • Ha om möjligt interaktiva demonstrationer som besökarna kan delta i. Ni kan visa en film.
 • Ha ett enkelt, tydligt budskap med fokus på utställningsföremål och fördelar:
  • Detta bör vara synligt på lite håll.
  • Skriv kompletterande upplysningar och mindre viktiga budskap i mindre teckensnitt.
  • Ha inte för mycket information, eftersom de flesta bara tillbringar några minuter vid er monter.
 • Ha broschyrställ med information som besökarna kan ta med sig:
  • Kolla upp hur många besökare som väntas komma.
  • Ni behöver ha rätt material i tillräckliga kvantiteter i lager.