Verktygslåda för kampanjer

Utställningar

Vad bör man fokusera på?

Vid utställningar bör fokus ligga på att skapa en närvaro och visa upp er organisation för en större publik. Även om innehållet är viktigt så är huvudmålet att visa upp er och tala om för publiken att ni finns. Var därför kreativa och engagerande.

Fördelar

 • Vid ett sådant evenemang kan ni locka en publik och informera dem om er kampanjs viktigaste budskap.
 • Deltagarna kommer ihåg ett väl organiserat evenemang.

Nackdelar

 • Dessa evenemang är i regel dyra och tids- och energikrävande.

Planera din utställningsmonter

 • Använd starka färger och visuella hjälpmedel för att fånga människors uppmärksamhet.
 • Ha om möjligt interaktiva demonstrationer som besökarna kan delta i. Ni kan visa en film.
 • Ha ett enkelt, tydligt budskap med fokus på utställningsföremål och fördelar:
  • Detta bör vara synligt på lite håll.
  • Skriv kompletterande upplysningar och mindre viktiga budskap i mindre teckensnitt.
  • Ha inte för mycket information, eftersom de flesta bara tillbringar några minuter vid er monter.
 • Ha broschyrställ med information som besökarna kan ta med sig:
  • Kolla upp hur många besökare som väntas komma.
  • Ni behöver ha rätt material i tillräckliga kvantiteter i lager.