Verktygslåda för kampanjer

Workshop om säkerhetsåtgärder vid arbete på hög höjd

Organisation: Arbeidstilsynet

Land: Norge

Beskrivning:

Workshop – Vilka åtgärder måste jag vidta för att garantera säkerheten vid arbete på hög höjd?

Image
Working at heights safety measures workshop