Verktygslåda för kampanjer

Utbildning

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Fördelar

 • Genom ändamålsenlig utbildning kan ni informera er målgrupp och motivera den att ändra sina arbetsrutiner för att därmed öka säkerheten på arbetsplatsen.
 • Utbildning är ett användbart verktyg för att utbilda och informera om en viss arbetsmiljöfråga.
 • Utbildning är särskilt lämpligt för att utbilda informationsförmedlare om en viss aspekt av er kampanj.

Nackdelar

 • Utbildning fungerar bäst i mindre grupper och lämpar sig därför inte för en större publik.
 • Fortbildning kan också vara kostsam.

Hur kan den användas?

 • En organisation kan till exempel anordna en utbildning i hur man förhindrar halk-, snubbel- och fallolyckor på arbetsplatsen.
 • Huvudmålet är att uppmuntra till ett positivt arbetsmiljöbeteende, utbyta information och förbättra arbetspraxis.
 • Utbildning kan ha ett medialt inslag, men detta är i regel inte huvudmålet med evenemanget.

Utveckla kursen

 • Tänk noggrant igenom ämnet och hur man bäst informerar åhörarna – finns det några filmer eller resurser som kan hjälpa till att förstärka ditt budskap?
 • En del utbildning (till exempel i företagspolicy) kan genomföras internt.
 • För annan utbildning (till exempel i första hjälpen) behövs hjälp av en kvalificerad yrkesperson.