Verktygslåda för kampanjer

Innehållsfokuserade evenemang

Benefits

 • Ett utmärkt tillfälle att förmedla kampanjens och organisationens huvudbudskap till er målgrupp.
 • Eftersom deltagarna i dessa specialiserade evenemang redan har kunskap om arbetsmiljöfrågor är målet med dessa möten att bygga vidare på denna kunskap med relevant information och innehåll.
 • Ni kan föra personliga samtal och besvara deltagarnas frågor på plats.
 • Möjlighet att skaffa nya kontakter.

Nackdelar

 • Det tar i regel mycket tid och energi att anordna ett sådant evenemang, men det är definitivt värt det!

Planera evenemanget

Planera noggrant:

 • Fundera över vilka som kommer att delta i evenemanget. Fundera över vilka kunskaper de har och vilken information de behöver och planera innehållet därefter:
  • Om du till exempel anordnar ett seminarium om den senaste lagstiftningen kan du förutsätta vissa förkunskaper. Trots det är det alltid bra med repetition.
 • Kommer det att finnas utrymme för profil- och informationsmaterial?
 • Vad kan du erbjuda din publik för att få dem att tänka på ditt budskap?
 • Tänk ut en person som kan prata med publiken om arbetsmiljöfrågor:
  • Det kan vara en specialist eller talesperson från din organisation.
  • Tänk på att det bör vara en person som kan framföra ditt budskap på ett lättförståeligt sätt.