Verktygslåda för kampanjer

Pris för goda praktiska lösningar

Benefits

 • Priset kan vara ett utmärkt verktyg för att främja er kampanj och era huvudbudskap.
 • Med hjälp av priset kan ni lyfta fram ett gott exempel som arbetsgivare kan följa.

Nackdelar

 • För den här typen av tävling krävs ett internt åtagande från organisationens sida: Man ska förbereda urvalsförfarandet osv.
 • Det kan också bli kostsamt om ni överväger att erbjuda prispengar.

Planera tävlingen

 • Fundera över hur ni ska nå ut till tänkbara deltagare – överväg direktreklam.
 • Skapa en tävlingswebbsida.
 • Fundera över vilka exakta kriterier som deltagarna måste uppfylla för att vinna tävlingen. Ni kan till exempel titta efter lösningar som
  • är relevanta för en god arbetsmiljö,
  • visar exempel på lyckade åtgärder och faktiska förbättringar,
  • kan överföras till andra arbetsplatser.

Jury

 • Välj ut en jury som bedömer om deltagarna uppfyller kriterierna.
 • För att locka potentiella deltagare kan du försöka att involvera en person som är välkänd på arbetsmiljöområdet. Det ger också mer prestige till tävlingen.

Pris och urvalsförfarande

 • Fundera över priset och det eventuella mervärde som deltagarna kan få (intresse från medier osv.)
 • Förbered ett urvalsförfarande. Ni kan ha en underwebbplats för priset för goda praktiska lösningar, med ett formulär där deltagarna kan anmäla sig.
 • Se till att reglerna är klara och tydliga och att alla anmälningsformulär är begripliga.
 • Om ni förväntar er ett stort antal deltagare bör ni överväga att dela upp urvalsförfarandet i två steg:
  • Ett första urval
  • Ett slutligt urval

Välja tidpunkt

När det gäller valet av tidpunkt bör ni anordna tävlingen samtidigt som kampanjen.

Publicitet

Involvera medierna – det gynnar både dig och det vinnande företaget.