Verktygslåda för kampanjer

Pris för goda praktiska lösningar

Lämpar sig för:

Medelstora till stora organisationer.

Vad är det?

Ett evenemang där ni delar ut ett pris till ett företag eller en arbetsgivare för enastående insatser inom ett område, till exempel arbetsmiljö. Syftet med priset kan till exempel vara att visa fördelarna med en god arbetsmiljö för arbetsgivare och arbetstagare. Genom en tävling om ett pris för goda praktiska lösningar kan ni främja goda praktiska lösningar på arbetsplatsen och sprida information om dessa över hela landet eller regionen.

Fördelar

 • Priset kan vara ett utmärkt verktyg för att främja er kampanj och era huvudbudskap.
 • Med hjälp av priset kan ni lyfta fram ett gott exempel som arbetsgivare kan följa.

Nackdelar

 • För den här typen av tävling krävs ett internt åtagande från organisationens sida: Man ska förbereda urvalsförfarandet osv.
 • Det kan också bli kostsamt om ni överväger att erbjuda prispengar.

Planera tävlingen

 • Fundera över hur ni ska nå ut till tänkbara deltagare – överväg direktreklam.
 • Skapa en tävlingswebbsida.
 • Fundera över vilka exakta kriterier som deltagarna måste uppfylla för att vinna tävlingen. Ni kan till exempel titta efter lösningar som
  • är relevanta för en god arbetsmiljö,
  • visar exempel på lyckade åtgärder och faktiska förbättringar,
  • kan överföras till andra arbetsplatser.

Jury

 • Välj ut en jury som bedömer om deltagarna uppfyller kriterierna.
 • För att locka potentiella deltagare kan du försöka att involvera en person som är välkänd på arbetsmiljöområdet. Det ger också mer prestige till tävlingen.

Pris och urvalsförfarande

 • Fundera över priset och det eventuella mervärde som deltagarna kan få (intresse från medier osv.)
 • Förbered ett urvalsförfarande. Ni kan ha en underwebbplats för priset för goda praktiska lösningar, med ett formulär där deltagarna kan anmäla sig.
 • Se till att reglerna är klara och tydliga och att alla anmälningsformulär är begripliga.
 • Om ni förväntar er ett stort antal deltagare bör ni överväga att dela upp urvalsförfarandet i två steg:
  • Ett första urval
  • Ett slutligt urval

Välja tidpunkt

När det gäller valet av tidpunkt bör ni anordna tävlingen samtidigt som kampanjen.

Publicitet

Involvera medierna – det gynnar både dig och det vinnande företaget.