Verktygslåda för kampanjer

Evenemang för intressenter

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Vad är det?

Evenemang som bordsrundor, workshoppar och konferenser där specialister och berörda parter samlas för att diskutera en fråga. Det kan till exempel vara gällande arbetsmiljölagstiftning eller hot mot arbetstagarnas säkerhet, såsom säkert underhåll.

Fördelar

 • Samtliga evenemang ovan är ett bra tillfälle att stärka samarbetet med era samarbetspartner.

Hur kan de användas?

 • Deras huvudsakliga syfte är att hjälpa deltagarna att utveckla gemensamma ståndpunkter, utbyta information och bästa praxis samt bygga nätverk.
 • De kan ha ett medialt inslag, men detta är i regel inte huvudmålet med evenemanget.

Nackdelar

 • Evenemangen riktar sig i regel endast till en målgrupp och kanske inte är lämpliga om du försöker nå ut till en bredare publik.

Rundabordskonferenser och workshoppar

 • De minsta evenemangen är ofta rundabordskonferenser och workshoppar. De är också de mest interaktiva. Syftet med dem är att samla ett begränsat antal personer för att diskutera en fråga och försöka hitta gemensamma ståndpunkter.
 • Dessa är lämpligast när man vill utbyta kunskaper med en mindre grupp personer (upp till 50).
 • Dessa format kan användas innan kampanjen lanseras för att förbereda arbetet, ta fram kampanjverktyg, knyta kontakter m.m.

Seminarier och utbildningsevenemang

 • Exempel på större evenemang är seminarier och utbildningsevenemang. Dessa har ofta ett tydligare undervisningsinslag.
 • Det bör finnas en tydlig agenda eller ett tydligt budskap som anordnaren förmedlar till deltagarna. Deltagarna kommer naturligtvis att reagera på budskapet och framföra synpunkter, men det är inte samma öppna process som vid en workshop.
 • Detta kan vara ett bra format om man vill utbilda informationsförmedlare i en viss aspekt av kampanjen.

Konferenser

 • Konferenser är de evenemang som har flest potentiella deltagare.
 • De kan även innehålla vissa mediala inslag.
 • De kan även vara öppna för allmänheten.