Verktygslåda för kampanjer

Plattformsarbete och metoder för socialt skydd

Organisation: Direktoratet för forskning, studier, utvärdering och statistik

Land: Frankrike

Beskrivning:

Ett rundabordssamtal kring de brister som onlineplattformar har när det gäller socialt skydd. Säkerställer plattformarna icke-diskriminerande tillträde till marknaden för arbetstagare? Har plattformarnas funktionssätt konsekvenser för arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa? Dessa och andra frågor behandlas av experter och forskare inom olika områden.

Image