Súbor nástrojov kampane

Seminár „Bezpečné, zdravé a šťastné pracoviská pre všetky vekové kategórie“

Organizácia: Autoridade para as Condiçôes do Trabalho

Štát: Portugalsko

Popis:

Na seminári v portugalskom meste Guimarães zainteresované strany diskutovali o bezpečných, zdravých a šťastných pracoviskách pre všetky vekové kategórie.

Image
"Healthy, safe and happy workplaces for all ages" Seminar