Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Przykład idzie z góry: unikanie poważnych incydentów

Organizacja: Organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia (ang. Health and Safety Executive, HSE)

Kraj: Zjednoczone Królestwo

Opis:

Konferencja prasowa mająca na celu zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa procesów i wiodącej pozycji w sektorach poważnych zagrożeń oraz ułatwienie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w sektorze poważnych zagrożeń.

Image
Leading from the top: avoiding major incidents