Over het onderwerp


Wie moet er meedoen?

Het is van essentieel belang dat iedereen samenwerkt om spier- en skeletaandoeningen op het werk te voorkomen. Door samenwerking tussen werkgevers, managers en werknemers ontstaat gezamenlijk inzicht in het probleem en kunnen blijvende verbeteringen worden doorgevoerd.

Werkgevers hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om te waarborgen dat risico’s op de werkvloer naar behoren worden beoordeeld en beheerst, en dienen te erkennen dat zij het voortouw moeten nemen bij een op preventie gerichte aanpak van spier- en skeletaandoeningen. Voor een doeltreffende beoordeling en preventie van risico’s moeten werkgevers hun eigen kennis en opleiding en die van hun werknemers goed op peil houden.

Het is belangrijk dat werknemers worden gestimuleerd om open en in een zo vroeg mogelijk stadium over spier- en skeletaandoeningen te praten. Als zij hun lichamelijke gezondheid veilig kunnen bespreken, zullen zij ook beter op zichzelf letten en tijdig ondersteuning en behandeling vragen.

Deze campagne richt zich niet alleen op meer bewustwording over werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen en hun negatieve effecten op personen, bedrijven en de samenleving als geheel; de campagne heeft ook als doel om samenwerking te bevorderen zodat er doeltreffende preventieve maatregelen worden getroffen om deze aandoeningen aan te pakken.