Over het onderwerp


Hoe kunnen risico’s beheerd worden?

We kunnen risico’s in verband met de toenemende digitalisering van de werkplek voorkomen en beheren. Dat kan namelijk door:

  • een mensgerichte en “human-in-command”-benadering te volgen;
  • gelijke toegang tot informatie te garanderen voor werkgevers, managers, werknemers en hun vertegenwoordigers;
  • werknemers en hun vertegenwoordigers te raadplegen en hen te laten participeren in de besluitvorming over de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van digitale technologieën en systemen;
  • te zorgen voor transparantie over de werking van digitale hulpmiddelen en over de belangrijkste voordelen en nadelen ervan;
  • een holistische benadering te bevorderen bij de evaluatie van digitale technologieën en de gevolgen daarvan voor werknemers en de samenleving als geheel.

Een inclusieve “human-in-command”-benadering is van cruciaal belang voor de digitale transformatie. AI en digitale technologieën moeten controle en besluitvorming door de mens ondersteunen (maar niet vervangen), evenals de raadpleging en participatie van werknemers. Het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van digitale systemen vanuit een “human-in-command”-benadering maakt het mogelijk deze systemen te gebruiken om werknemers te ondersteunen en tegelijkertijd mensen het toezicht te laten behouden. Dit zorgt ervoor dat eigenschappen als medeleven, empathie en bezorgdheid voor werknemers niet worden vervangen door computerbesluitvorming.

Ook met veiligheids- en gezondheidskwesties moet in de ontwerpfase rekening worden gehouden door programmeurs en ontwikkelaars bij het begin bij het proces te betrekken. Het is evenzeer van belang de digitale geletterdheid van werknemers en werkgevers te verbeteren door de ontwikkeling van kwalificaties en vaardigheden voor digitale toepassingen te bevorderen. Dit stelt werknemers en werkgevers beter in staat de digitale systemen te begrijpen, en beter inzicht te krijgen in de risico’s en kansen die deze systemen met zich meebrengen.