Over het onderwerp


Wat is het probleem?

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken, met als gevolg grote risico's voor veiligheid en gezondheid.

Een gevaarlijke stof is een vaste stof of vloeistof die, of een gas dat schade aan de veiligheid of gezondheid van werknemers kan toebrengen. Blootstelling kan plaatsvinden doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen die acuut of op de lange termijn optreden, waaronder:

  • luchtwegaandoeningen (zoals astma, rinitis, asbestose en silicose);
  • schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel;
  • irritatie en ziekten van de huid;
  • arbeidsgerelateerde kanker (zoals leukemie, longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).

Daarnaast kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voor werknemers ook leiden tot het risico van brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking.

Uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) van EU-OSHA blijkt dat gevaarlijke stoffen het meest voorkomen in bepaalde sectoren, zoals de landbouw, de verwerkende industrie en de bouw.

Werknemers lopen echter in alle sectoren het risico aan gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld. Niet minder dan 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen in hun werkomgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt.