2016-17: Gezond werk, voor alle leeftijden


Samenvatting campagne

De campagne 2016-2017, “Gezond werk, voor alle leeftijden”, was gericht op het stimuleren van duurzame arbeid, d.w.z. veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gedurende het gehele werkzame leven van mensen, dus vanaf het begin, teneinde gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen in staat te stellen langer te werken. Dat laatste wordt steeds belangrijker in het kader van de vergrijzende beroepsbevolking in Europa en de stijgende pensioenleeftijd.

De campagne trok een recordaantal partners die het campagnemateriaal actief stimuleerden en onder hun uitgebreide netwerken verspreidden, en honderden uitwisselingsevenementen van goede praktijken en bewustmakingsevenementen organiseerden en eraan deelnamen.

De resultaten van een onafhankelijke evaluatie onderstreepten het succes en de waarde van deze campagne: het onderwerp van de campagne en de geproduceerde tools waren zeer relevant, met name voor organisaties en landen met beperkte middelen; de ondersteuning aan tussenpersonen om er bekendheid aan te geven was zeer effectief, en de Awards voor goede praktijken 2016-2017 werden geprezen omdat ze een effectief platform boden voor de uitwisseling van beste praktijken voor het beheer van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Andere sterke punten die werden gesignaleerd waren onder meer het vermogen van EU-OSHA om de behoeften van belanghebbenden te begrijpen en hierop in te spelen, en OSHA’s hoogwaardige outputs die zijn ontwikkeld met het oog op de behoeften van zijn doelgroepen.

Campagnevideo 2016-2017: “Gezond werk, voor alle leeftijden”

De vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een aantal problemen:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico’s met zich meebrengen.
  • Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Er dient rekening te worden gehouden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en
  • atypische werktijden.
  • De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie zijn nog meer van belang.
  • Op maatschappelijk niveau moet discriminatie op basis van leeftijd worden aangepakt.

Infographics - Omgaan met een vergrijzende beroepsbevolking in Europaexternal

2016-17: Gezond werk, voor alle leeftijden
2016-17: Gezond werk, voor alle leeftijden
2016-17: Gezond werk, voor alle leeftijden