Over het onderwerp


De businesscase

Spier- en skeletaandoeningen hebben invloed op het vermogen van personen om te werken en vormen daarom een grote financiële last voor bedrijven en economieën:

  • Verzuim: een groot deel van het aantal verloren werkdagen in de lidstaten van de EU wordt veroorzaakt door werkverzuim vanwege spier- en skeletaandoeningen. Werknemers met spier- en skeletaandoeningen zijn gemiddeld ook voor langere periodes afwezig.
  • Presenteïsme: wie door een spier- en skeletaandoening met pijn aan het werk is, presteert vaak minder en is minder productief.
  • Vervroegde of gedwongen uittreding: werknemers met een spier- en skeletaandoening moeten mogelijk volledig stoppen met werken en zijn eerder geneigd te denken dat zij op hun zestigste niet hetzelfde werk zullen kunnen doen.

Gezien de hoge prevalentie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen is het zakelijk gezien verstandig om te investeren in preventie. Aangezien spier- en skeletaandoeningen beheersbaar zijn en (deels) voorkomen kunnen worden, kunnen de hieraan gerelateerde kosten worden teruggedrongen. Met eenvoudige maatregelen zodra de symptomen zich voordoen (waaronder professionele ondersteuning en aanpassing van de werkomgeving) verkleint de kans op langdurig ziekteverzuim aanzienlijk.

Zulke preventieve en vroegtijdige interventiemaatregelen kunnen het verzuim beperken, de productiviteit verhogen en bedrijven en de nationale zorg- en socialezekerheidsstelsels reële besparingen opleveren. De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” toont dit aan en geeft voorbeelden ter zake en links naar hulpmiddelen waarmee bedrijven de aanpak van spier- en skeletaandoeningen onderdeel kunnen maken van het dagelijkse VGW-beheer.