Over het onderwerp


Hoe kan het beheerd worden?

Spier- en skeletaandoeningen zijn vermijdbaar en beheersbaar. Een geïntegreerde aanpak – gebaseerd op de beginselen van de VGW-kaderrichtlijn – en het stimuleren van een preventiecultuur waarbij zowel werkgevers als werknemers betrokken zijn, zijn van cruciaal belang om dit probleem aan te pakken.

  • Risicobeoordeling op de werkvloer: dit is van fundamenteel belang voor succesvolle preventie en moet de voorbereiding, beoordeling en uitvoering van preventieve en beschermingsmaatregelen omvatten. Het risicobeoordelingsproces moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt.
  • Een combinatie van preventieve maatregelen om risico’s weg te nemen of te beheersen: dit moet op elke werkplek de hoogste prioriteit hebben. Aangezien spier- en skeletaandoeningen worden veroorzaakt door verschillende factoren, werkt een gecombineerde aanpak het beste. Denk aan maatregelen gericht op de werkplek (bijvoorbeeld ergonomie), de organisatie van het werk (bijvoorbeeld pauzes toestaan), psychosociale factoren (bijvoorbeeld werknemers zeggenschap geven over het werktempo) en de werknemers (bijvoorbeeld opleiding aanbieden over een goede houding).
  • Stimuleer werknemersparticipatie: werknemers moeten worden betrokken bij het identificeren van risico’s van spier- en skeletaandoeningen en van preventieve oplossingen zodat bedrijven hiervoor een alomvattend beleid kunnen ontwikkelen. De door EU-OSHA aangereikte conversation starters voor gesprekken op het werk over spier- en skeletaandoeningen kunnen op de werkvloer of bij trainingen worden gebruikt om groepsgesprekken te vergemakkelijken.

Als onderdeel van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” hebben we een database met praktische tools, richtsnoeren en voorbeelden van goede praktijken aangelegd om de participatie van werknemers te stimuleren en de aanpak van spier- en skeletaandoeningen op het werk te ondersteunen. Ander nuttig campagnemateriaal en publicaties zijn beschikbaar in het gedeelte over tools en publicaties.