Uitwisseling van goede praktijken


uitwisseling van goede praktijkenHet evenement voor uitwisseling van goede praktijken van officiële campagnepartners is een echt bottom-up-initiatief, geïnspireerd door hun wens om nauwer samen te werken aan betere veiligheid en gezondheid in hun organisaties. Sinds het begin van het initiatief in 2012 heeft het sterk aan invloed gewonnen.

Het Agentschap ondersteunt dit initiatief van harte, en beschouwt het als een gelegenheid om zijn campagnes voor een gezonde werkplek te bestendigen en werkelijke verandering op werkplekniveau te realiseren. Daarom bood het in 2012 zijn medewerking aan het oprichten van een speciale stuurgroep, die tegenwoordig ten minste twee keer per jaar bijeenkomt.

Sinds 2013 wordt er door EU-OSHA en zijn officiële partners in de campagne “Een gezonde werkplek” gezamenlijk om het jaar een ceremonieel evenement georganiseerd voor het uitwisselen van goede VGW-praktijken en voor het bespreken van belangrijke prestatie-indicatoren waarmee veiligheid en gezondheid op het werk kunnen worden bevorderd. Bovendien treden ieder jaar enkele bijzonder nauw betrokken campagnepartners op als gastheer van uitwisselingsevenementen, waarbij ze de andere campagnepartners bij hen uitnodigen om hun ervaringen te bespreken.

De betrokkenheid van de campagnepartners, die in heel Europa evenementen organiseren en bijwonen, is inspirerend geweest. Deze evenementen leiden altijd tot stimulerende discussies en nieuwe ideeën.