2018-19: Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!


Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”

Bij dit evenement kwamen vooraanstaande Europese deskundigen en beleidsmakers bijeen om de resultaten van de tweejarige campagne te bespreken, kennis uit te wisselen en toekomstige strategieën voor een doeltreffende preventie en een duurzaam beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek te verkennen.

In een reeks workshops werd ingegaan op preventieve maatregelen inzake kankerverwekkende stoffen op het werk, goede praktijken in de dienstensector en vervanging van gevaarlijke stoffen in productieprocessen. Tevens vond een discussie plaats over de meest doeltreffende VGW-maatregelen in het licht van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van chemicaliën.

De uitreiking van de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek vormde een bijzonder hoogtepunt van de topbijeenkomst, waarbij tien organisaties door een onafhankelijke internationale jury werden gehuldigd voor hun proactieve en participatieve aanpak voor de omgang met gevaarlijke stoffen. 

Tot slot stelde het agentschap de komende campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022 voor, die in oktober 2020 van start zal gaan om de aandacht te vestigen op het belang van het voorkomen van risico’s op werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Het conferentieverslag, opnames van alle vergaderingen, presentaties en foto’s zijn nu beschikbaar