Over het onderwerp


Waar gaat het over?

Digitale technologieën, die zich sneller ontwikkelen dan alle andere innovaties in onze geschiedenis, hebben onze samenleving en ons dagelijks leven getransformeerd. Digitale technologie biedt meer kansen voor werknemers en werkgevers op tal van werkplekken in alle sectoren, maar zij brengt ook grotere uitdagingen en risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Volgens de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA van 2019 heeft de overgrote meerderheid van de bedrijven in de EU digitale technologieën in hun activiteiten geïntegreerd; slechts 6 % van de bedrijven geeft aan geen van deze technologieën te gebruiken. Ondanks het feit dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van robots, laptops, smartphones en wearables (draagbare technologie), wordt op minder dan één van de vier werkplekken (24 %) in de EU van gedachten gewisseld over de gevolgen die deze technologieën kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

De campagne voor een gezonde werkplek voor de periode 2023-2025 is erop gericht het bewustzijn te vergroten, praktische hulpmiddelen te verstrekken en belanghebbenden bij elkaar te brengen. Zij sluit daarmee aan bij de “Vision Zero”-benadering van de Europese Commissie ter bevordering van een preventiecultuur. De campagne is ook gebaseerd op onderzoek dat door EU-OSHA werd verricht voor het VGW-overzicht op het gebied van digitalisering voor 2020-2023