2016-17: Gezond werk, voor alle leeftijden


Campagnehulpmiddelen

Uiteenlopend promotie- en informatiemateriaal en verschillende online-tools zijn ontwikkeld om de aandacht te vestigen op praktische manieren om VGW te beheren in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking, waaronder de E-gids Gezond werk, voor alle leeftijden, een databank met praktische tools en richtsnoeren en de online datavisualisatietool Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd.