Awards voor goede praktijken


Wat zijn de awards?

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door EU-OSHA en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid en gezondheid op het werk. De awards vormen de ideale mogelijkheid om actief mee te doen aan de campagne, doordat ze organisaties de mogelijkheid geven om goede praktijken in heel Europa te promoten en te delen.

De wedstrijd is opgebouwd uit twee rondes. De inzendingen worden eerst op nationaal niveau beoordeeld, waarna een tripartiete pan-Europese jury bijeenkomt om de uiteindelijke winnaars te selecteren.

De prestaties van de genomineerde voorbeelden van goede praktijken worden bekroond en geprezen, en worden door EU-OSHA en zijn netwerkpartners op grote schaal gepromoot.

Hoe kunt u deelnemen?

EU-OSHA verwelkomt inzendingen van alle belanghebbende organisaties en personen in heel Europa.  

Draagt uw organisatie al op een innovatieve wijze bij aan de gezondheid en veiligheid op het werk? Of bent u op zoek naar wat extra motivatie om de voordelen van goed VGW-beheer te promoten? Meld u dan nu aan voor de Awards voor goede praktijken!

 • Ik heb meer informatie nodig
  Lees voor meer informatie over de oproep tot het indienen van nominaties de flyer over de awards voor goede praktijken.
 • Ik wil meedoen
  Als u mee wilt doen, download dan het deelnameformulier en neem contact op met het focal point in uw land

Vraagbaak

 • Welke soorten goede praktijken kunnen worden voorgedragen?

  Elke doeltreffende en innovatieve praktijkbenadering voor veiligheid en gezondheid op het werk kan worden voorgedragen. In de inzending moet duidelijk worden beschreven hoe de goede praktijken op de werkplek worden toegepast en wat er is bereikt.

 • Wat moet uit de inzending naar voren komen?

  Uit de inzending moet naar voren komen dat het om een holistische benadering ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk gaat die voor echte verbetering zorgt, duurzaam is en overdraagbaar is op andere werkplekken. De jury neemt ook werkwijzen in aanmerking waarbij prioriteit wordt gegeven aan collectieve maatregelen in plaats van maatregelen gericht op de individuele werknemer, en waarbij sprake is van een doeltreffende participatie van werknemers en hun vertegenwoordigers.

  De werkwijzen moeten tevens voldoen aan en liefst nog meer bieden dan de bestaande wettelijke voorschriften die in het betrokken land gelden.

 • Wie kan deelnemen?

  Elke organisatie, hoe groot of klein ook, kan deelnemen mits zij actief is in een lidstaat van de EU, een kandidaat-lidstaat, potentiële kandidaat-lidstaat of lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie. Deelname staat dus open voor individuele bedrijven, aanbieders van trainingen en leden van de onderwijsgemeenschap, werkgeversorganisaties, brancheorganisaties, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties alsmede officiële campagnepartners.

 • Wat is de uiterste inzenddatum?

  Bekijk hier wat de uiterste inzenddatum is in uw land.