2018-19: Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!


Samenvatting campagne

2018-19: Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

De campagne 2018-2019 had als doel mensen bewuster te maken van gevaarlijke stoffen op de werkplek, daarmee samenhangende risico’s en de manier waarop letsel voor werknemers kan worden voorkomen.

De campagne bevorderde de hiërarchie van preventie en had speciale aandacht voor bijzonder kwetsbare groepen werknemers. Bovendien werd in de campagne – als onderdeel van de voortdurende inzet van EU-OSHA voor de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen – specifiek gekeken naar het beheren van de blootstelling op de werkplek aan stoffen die kanker veroorzaken. Ook werd de bekendheid met de toepasselijke EU-wetgeving vergroot en kregen bedrijven praktische richtsnoeren om de naleving hiervan te waarborgen.

Duizenden organisaties van binnen en buiten Europa namen deel aan evenementen en activiteiten die veelal waren georganiseerd door de campagnepartners: de nationale focal points en de 90 officiële campagnepartners organiseerden honderden evenementen en activiteiten, die allemaal actief werden gepromoot door de 35 mediapartners van de campagne. Enkele hoogtepunten waren de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk en de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, bedoeld om de uitwisseling van kennis te stimuleren en innovatieve voorbeelden van het omgaan met gevaarlijke stoffen te onderstrepen.

De campagnevideo voor een gezonde werkplek 2018-2019: “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

 

Omgaan met gevaarlijke stoffen - infographics 

Infographics