2020-2022: Gezond werk: verlicht de last!


Samenvatting van de campagne

De campagne heeft de aandacht gevestigd op werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat en de noodzaak om deze aandoeningen te beheersen en een cultuur van risicopreventie te bevorderen.

De campagne was opgebouwd rond acht prioriteitsgebieden, elk gewijd aan een specifiek onderwerp in verband met aandoeningen van het bewegingsapparaat: preventie, feiten en cijfers, chronische aandoeningen, zittend werk, diversiteit op de werkvloer, toekomstige generaties, psychosociale risico’s en telewerken.

De nationale focal points, officiële campagnepartners, het Enterprise Europe Network (EEN) en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) waren belangrijke drijvende krachten bij deze inspanningen. Zij organiseerden goedbezochte evenementen en activiteiten en verspreidden campagnepublicaties en -materialen in alle 27 lidstaten van de EU en daarbuiten.

Hoogtepunten van de campagne waren onder meer de jaarlijkse Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, de 15e editie van de awards voor goede praktijken, evenementen voor de uitwisseling van goede praktijken op zowel nationaal als EU-niveau en tot slot de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”.

Campagnevideo 2020-2022 – Aandoeningen aan het bewegingsapparaat