Over het onderwerp


Waarom is gezond ouder worden op het werk zo belangrijk?

Het wegnemen van obstakels voor een duurzaam arbeidsleven kan grote voordelen opleveren voor werknemers en werkgevers. Door goede praktijken op het gebied van het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk toe te passen kan de gezondheid van de gehele beroepsbevolking worden verbeterd, van nieuwkomers op de arbeidsmarkt tot werknemers die hun pensioen naderen.

Een kwart van de werknemers geeft aan dat hun werk invloed heeft op hun gezondheid en dat ze hetzelfde werk niet meer kunnen doen als ze 60 zijn. Risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen echter worden aangepakt, hetgeen zal leiden tot een veiligere, gezondere en eerlijkere werkomgeving voor iedereen.

Ten slotte kunnen uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen problemen opleveren voor ondernemingen en organisaties, zoals een algemeen tekort aan arbeidskrachten, tekort aan geschoolde werknemers en zorgen over productiviteit en ziekteverzuim. Als werkgevers zich echter aan hun wettelijke verplichtingen houden en gezonde werkmethoden voor alle leeftijden bevorderen, zal dat waarschijnlijk leiden tot minder personeelsverloop en meer productiviteit.