Over het onderwerp


Hoe kunnen risico's worden beheerd, zodat werknemers gezond oud kunnen worden op hun werk?

Het is van essentieel belang dat arbeidsgerelateerde ongelukken en slechte gezondheid gedurende het gehele leven worden voorkomen, aangezien arbeidsomstandigheden in een eerder stadium van het leven van invloed zijn op de gezondheid in het latere leven. De jonge werknemers van vandaag zijn de oudere werknemers van morgen.

Een holistische benadering van het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die van invloed kunnen zijn op veiligheid en gezondheid, is hierbij essentieel. Beleid op het gebied van human resources (HR) kan er in grote mate voor zorgen dat risico's, met name psychosociale risico's, goed worden beheerd. Arbeidsrevalidatie en beleidsmaatregelen ten behoeve van re-integratie na ziekte worden ook steeds belangrijker in de context van een vergrijzende beroepsbevolking.

Een voorbeeld van de holistische benadering van veiligheid en gezondheid op het werk is het concept ‘werkvermogen’. Het werkvermogen is de balans tussen de eisen die aan het werk worden gesteld en individuele capaciteiten en kenmerken. Het bevorderen van een goed werkvermogen vereist goed leiderschap en werknemersparticipatie.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij hun risicobeoordelingen rekening te houden met leeftijdsgerelateerde risico's. Oudere werknemers vormen echter geen homogene groep: de verschillen tussen personen qua functionele capaciteiten en gezondheid nemen toe naarmate de leeftijd stijgt. Bij het beoordelen van risico's moet daarom rekening worden gehouden met diversiteit.

Veranderingen in de functionele capaciteiten kunnen worden opgevangen door werk aan te passen, bijvoorbeeld door apparatuur te gebruiken die de fysieke werkbelasting verlaagt of training te geven over correcte tilmethoden. Het is belangrijk te onthouden dat een goede inrichting en organisatie van de werkplek alle leeftijdsgroepen ten goede komt.