Over het onderwerp


Waarom is het zo belangrijk?

Ondanks inspanningen om spier- en skeletaandoeningen te voorkomen blijven deze bovenaan de lijst van werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa staan en komen zij vaak voor in combinatie met andere gezondheidsproblemen. Dit zorgt onvermijdelijk voor vermindering van de individuele levenskwaliteit en arbeidsprestatie, wat nadelig is voor bedrijven en economieën.

Een groot deel van de verloren werkdagen in de EU wordt veroorzaakt door afwezigheid op het werk als gevolg van spier- en skeletaandoeningen. Werknemers met spier- en skeletaandoeningen zijn gemiddeld ook langere periodes afwezig dan werknemers zonder gezondheidsproblemen.

Spier- en skeletaandoeningen vormen één van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en behoren tot de meest erkende beroepsziekten in landen als Frankrijk, Italië, Letland en Spanje.

Een derde van de werknemers met spier- en skeletaandoeningen en andere gezondheidsproblemen verwacht dat zij hun werk niet tot hun zestigste jaar zullen kunnen blijven doen.

Bovendien zorgen spier- en skeletaandoeningen ervoor dat mensen op het werk minder productief zijn, wat leidt tot meer ‘presenteïsme’ – doorwerken ondanks ziekte – onder mensen met spier- en skeletaandoeningen dan mensen zonder gezondheidsproblemen.

Dit heeft grote gevolgen voor de economie. De directe kosten van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen omvatten de middelen die worden aangewend voor gezondheidszorg (diagnose en behandeling van ziekten en uitgaven voor revalidatie) en geneesmiddelen, alsmede ziektewetuitkeringen. Tot de indirecte kosten behoren onder meer de kosten als gevolg van verstoringen van werkgroepen, daling van de productiviteit, productievertragingen en de vervanging van zieke werknemers (met inbegrip van opleiding van nieuwe werknemers) en kosten in verband met verzuim/presenteïsme. Deze indirecte kosten liggen naar schatting enkele malen hoger dan de directe kosten voor bedrijven.

Het is daarom van groot belang dat dit probleem onder de aandacht van werkgevers gebracht wordt en dat zij ondersteuning en begeleiding krijgen bij de preventie van of omgang met spier- en skeletaandoeningen.