Over het onderwerp


Wie moet er meedoen aan het promoten van een duurzaam arbeidsleven?

De sleutel tot succes is dat iedereen — werkgevers, managers en werknemers — meedoet om samen een veilige en gezonder werkomgeving voor iedereen te creëren.

Managers moeten werknemers de mogelijkheid bieden om problemen aan te kaarten en hen aanmoedigen om oplossingen te vinden. Een goede manager inspireert en motiveert werknemers, begrijpt hun sterke en zwakke punten en moedigt hen aan om samen gedeelde doelen te verwezenlijken. Een ondersteunende omgeving, waar het moreel hoog is en oudere en jongere werknemers goed met elkaar samenwerken en communiceren, is van cruciaal belang.

Door hun kennis van de werkplek met werkgevers en managers te delen, kunnen werknemers helpen om problemen te identificeren en oplossingen te vinden en te implementeren. Het raadplegen van werknemers — waarmee tegelijkertijd een klimaat van en respect wordt gecreëerd — is van cruciaal belang voor het succesvol beheren van risico's.

Samenwerking tussen humanresourcesmanagement (HR) en de personen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk is met name belangrijk om de uitdagingen van een vergrijzende en diverse beroepsbevolking het hoofd te kunnen bieden. HR-beleid — bijvoorbeeld op het gebied van het evenwicht tussen werk en privéleven, werktijden, een leven lang leren en loopbaanontwikkeling — heeft een grote invloed op veiligheid en gezondheid. Daarom is het van cruciaal belang dat het HR-beleid het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor alle leeftijdsgroepen ondersteunt, rekening houdend met de kenmerken, behoeften en motivaties van alle werknemers.