Over het onderwerp


Waarom is het zo belangrijk om gevaarlijke stoffen op het werk te beheren?

In heel Europa wordt een onacceptabel aantal werknemers aan gevaarlijke stoffen blootgesteld.

Gevaarlijke stoffen veroorzaken een aanzienlijk deel van de beroepsziekten, die een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven en het vermogen om te werken, en in sommige gevallen fataal kunnen zijn. Samen met arbeidsgerelateerde ongevallen die door gevaarlijke stoffen worden veroorzaakt, leidt dit tot aanzienlijke kosten voor bedrijven.

Desondanks is er sprake van een algemeen gebrek aan bewustzijn van de aard en de overvloed van gevaarlijke stoffen op het werk en de daaraan verbonden risico's, en is er de afgelopen jaren weinig of geen vooruitgang geboekt in het verminderen van blootstelling van werknemers. Volgens de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden schommelt het aandeel van werknemers dat meldt gedurende ten minste een kwart van de werktijd aan chemicaliën te worden blootgesteld al sinds 2000 rond de 17%.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek moet worden geëlimineerd of er moet op zijn minst zodanig mee worden omgegaan dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet in het gedrang komen en dat het economische succes van bedrijven en de samenleving worden gewaarborgd.