Over het onderwerp


De businesscase voor een duurzaam arbeidsleven.

Goede managementpraktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen in aanvulling op het beschermen van werknemers en het voldoen aan wettelijke verplichtingen aanzienlijke voordelen opleveren:

  • gezond, productief en gemotiveerd personeel, dat bedrijven en andere organisaties in staat stelt om concurrerend en innovatief te blijven;
  • waardevolle vaardigheden en werkervaring worden in een organisatie behouden via kennisoverdracht en een grotere pool van talenten en vaardigheden;
  • een lager ziekteverlof en -verzuim, dat resulteert in lagere arbeidsongeschiktheidskosten voor organisaties en in een betere productiviteit;
  • een lager personeelsverloop;
  • een werkomgeving waarin werknemers van alle leeftijden in staat zijn om hun talenten optimaal te benutten;
  • meer welzijn op het werk.

Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in de context van een vergrijzende beroepsbevolking verbetert niet alleen de gezondheid en het dagelijkse leven van individuele werknemers. Het kan ook de productiviteit en de kosteneffectiviteit van een organisatie verbeteren