Over het onderwerp


Wat is het probleem?

In 2030 vormt de groep werknemers in de leeftijdscategorie 55–64 in veel Europese landen waarschijnlijk 30% of meer van de beroepsbevolking. De pensioenleeftijd neemt toe in veel lidstaten en veel werknemers moeten waarschijnlijk langer doorwerken. Er moeten daarom inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de omstandigheden tijdens het arbeidsleven veilig en gezond zijn.

De Europa 2020-strategie ziet het omgaan met demografische veranderingen als een van de voornaamste uitdagingen waarvoor Europa staat. Om dit probleem aan te pakken worden in het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020 maatregelen uiteengezet om goede praktijken te bevorderen en de omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor alle werknemers te verbeteren.

De vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een aantal problemen:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico's meebrengen.
  • Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Er dient rekening te worden gehouden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
  • De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie zijn nog meer van belang.
  • Op maatschappelijk niveau moet discriminatie op basis van leeftijd worden aangepakt.