Wetgeving


Risico’s die voortvloeien uit digitalisering op de werkplek vallen onder het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk. Het doel is mensen te beschermen tegen werkgerelateerde risico’s en de verantwoordelijkheid van de werkgever vast te stellen voor het verzekeren van veiligheid en gezondheid op het werk.

Sommige risico’s worden ook aangepakt door middel van specifieke richtlijnen:

betreft het onderhoud van installaties en inrichtingen

gaat in op de organisatie van de arbeidstijd

stelt een kader vast voor het informeren en raadplegen van werknemers

Op het gebied van artificiële intelligentie heeft de EU een aantal wetgevende en niet-wetgevende initiatieven voorgesteld en ingevoerd:

Mededeling “Betere arbeidsvoorwaarden voor een sterker sociaal Europa: alle voordelen van de digitalisering voor het werk van de toekomst benutten” en een voorstel voor een richtlijn betreffende de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij