Over het onderwerp


Inspiratie voor de campagne

In de periode 2013-2015 heeft EU-OSHA leiding gegeven aan het Europese proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’. In dit project werden bestaande beleidsmaatregelen en strategieën voor de aanpak van de gevolgen van demografische veranderingen bestudeerd, teneinde de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en bij te dragen aan de vaststelling van toekomstig beleid inzake een vergrijzende beroepsbevolking. Deze studie heeft geresulteerd in enkele verslagen over de volgende onderwerpen:

  • veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en vergrijzing;
  • arbeidsrevalidatie;
  • analyse van beleidsmaatregelen, programma's en strategieën inzake vergrijzing van de beroepsbevolking;
  • eindverslag van het project.

Toegang tot de verslagen