Over het onderwerp


De businesscase voor een goed omgaan met gevaarlijke stoffen

Investeren in veiligheid en gezondheid op het werk is ook zakelijk gezien verstandig: ondernemingen die zich inzetten voor het creëren van een preventiecultuur door sterk leiderschap en door de passende hulpmiddelen te verstrekken, plukken hier op termijn de vruchten van.

Ontoereikend beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek leidt niet alleen tot onnodige risico's voor werknemers, maar ook tot aanzienlijke directe kosten voor bedrijven en gezondheidssystemen. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek bijvoorbeeld kost in Europa naar schatting 2,4 miljard euro per jaar. Schadeclaims van werknemers wier gezondheid schade heeft geleden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, kunnen oplopen tot honderdduizenden euro per claim.

Door te investeren in veiligheid en gezondheid op het werk kunnen bedrijven dergelijke kosten voorkomen, en bovendien ook profiteren van:

  • een hogere productiviteit en betere motivatie bij werknemers;
  • minder verzuim en kosten die samenhangen met ziekte van werknemers;
  • minder personeelsverloop.

Hierdoor worden bedrijven weer concurrerender en succesvoller — iets waar alle ondernemingen naar streven.