Over de campagne


Over de campagneDe campagnes voor een gezonde werkplek zijn van essentieel belang voor onze inspanningen om meer bewustzijn te kweken voor veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. De boodschap van deze campagnes is duidelijk: “Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.”

De campagnes zijn de grootste in de wereld over veilig en gezond werken en hebben elk een duidelijk onderwerp — de thema’s van vorige campagnes variëren van het bevorderen van risicobeoordeling en -preventie tot aandacht voor duurzaam werk en bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen. De campagnes zijn ook specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en kwetsbare groepen werknemers om ervoor te zorgen dat elke campagne de doelgroep met de grootste behoefte aan ondersteuning bereikt.

Voor de campagnes wordt gevarieerd promotie- en informatiemateriaal geproduceerd en organiseren en ondersteunen wij tal van bewustmakingsactiviteiten en initiatieven. Tot de hoogtepunten behoren onder meer evenementen voor de uitwisseling van goede praktijken en de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, de campagnetop en de filmprijs “Gezonde werkplekken”.

Hoe brengen we onze boodschap over aan bedrijven? We maken gebruik van ons brede netwerk van nationale focal pointsofficiële campagnepartnersmediapartners, sociale partners en andere intermediairs om de campagne en de bijbehorende materialen onder de aandacht te brengen en de deelname aan de evenementen te bevorderen. Om voor echte verandering op de werkvloer te zorgen is het namelijk van cruciaal belang om productief samen te werken met ons partnernetwerk, dat garant staat voor het succes van het campagne-initiatief voor een gezonde werkplek.

Bekijk de toolkit voor de campagne en doe mee!