Over het onderwerp


Hoe kunnen gevaarlijke stoffen beheerd worden?

Er moet een preventiecultuur worden gecreëerd om met succes de gevallen van ziekte, letsel en overlijden als gevolg van gevaarlijke stoffen op werkplekken in heel Europa te voorkomen. Alle betrokkenen moeten zich bewust zijn van de risico's en zich inzetten voor het beheren of voorkomen ervan.

  • Bewustmaking: hier draait het om. Iedereen die zich op een werkplek bevindt, moet zich bewust zijn van gevaarlijke stoffen, de risico's ervan en manieren om die risico's te verminderen of te elimineren.
  • Risicobeoordeling: dit is de eerste stap richting preventie. Werkgevers, managers en werknemers moeten hierbij betrokken worden. De risico's van gevaarlijke stoffen zijn vaak complex en bij het identificeren van de risico's moet met veel factoren rekening worden gehouden. Risicobeoordelingen moeten ook altijd actueel zijn — bij veranderende werkomstandigheden verandert ook de potentiële blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Wetgevinghierin worden de wettelijke verantwoordelijkheden van werkgevers beschreven om werknemers tegen gevaarlijke stoffen te beschermen. Werkgevers dienen goed op de hoogte te zijn van dergelijke wetgeving, die voorziet in een hiërarchie van preventiemaatregelen.
  • Praktische tools en richtlijnenhiermee kunnen bedrijven gevaarlijke stoffen op een praktisch niveau beheren. Veel van dergelijke tools en voorbeelden van goede praktijken zijn beschikbaar op de website van de campagne "Een gezonde werkplek".