Over het onderwerp


Wie moet er meedoen aan het promoten van een duurzaam arbeidsleven?

Voor een doeltreffend beheer van veiligheid en gezondheid op het werk moet iedereen — werkgevers, managers en werknemers — erbij betrokken worden. Dit is met name van belang als het gaat om gevaarlijke stoffen, omdat het veronachtzamen van de risico's ernstige directe gevolgen heeft voor de gezondheid van werknemers en het voortbestaan van het bedrijf.

  • Werkgevers zijn wettelijk verplicht risicobeoordelingen uit te voeren om alle potentiële gevaren van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Ze moeten ervoor zorgdragen dat risico's worden beheerd op basis van een hiërarchie van preventiemaatregelen.
  • Managers moeten de betrokkenheid van werknemers stimuleren en ervoor zorgen dat werknemers regelmatig training en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddelen krijgen.
  • Werknemers moeten de potentiële risico's begrijpen, goed bekend zijn met preventieve maatregelen, met een gerust hart eventuele zorgen kunnen uiten en worden aangemoedigd om actief mee te doen met het zoeken naar oplossingen.

Het gaat erom een preventiecultuur te vestigen. Door sterk leiderschap en toewijding aan veiligheid en gezondheid op het werk kunnen werkgevers en managers een werkomgeving creëren die iedereen aanmoedigt veiligheid en gezondheid serieus te nemen en samen te werken bij het vaststellen en aanpakken van risico's.