2018-19: Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!


Campagnehulpmiddelen

Er werden verschillende praktische tools en informatiematerialen ontwikkeld om de kwestie onder de aandacht te brengen en bedrijven te helpen om gemakkelijker risico’s te signaleren en doeltreffend te beheren. Tijdens de campagne werden in heel Europa materialen verspreid. Veel informatie, waaronder de campagnegids, is in 25 talen beschikbaar. Tot de belangrijkste producten behoren een interactieve e-tool gevaarlijke stoffen met achtergrondinformatie en praktisch advies over etikettering afgestemd op individuele behoeften, wettelijke voorschriften en preventiemaatregelen, en een database met meer dan 1.000 hulpmiddelen voor het beheer van gevaarlijke stoffen.