Over het onderwerp


Wie moeten erbij betrokken worden?

Werk bestaat uit meer dan bits en bytes. De mens moet centraal staan op de digitale werkplek. Daarom is het van essentieel belang dat iedereen samenwerkt om risico’s op de werkplek in verband met digitalisering te voorkomen. Door samenwerking tussen werkgevers, managers en werknemers ontstaat gezamenlijk inzicht in het probleem en kunnen blijvende verbeteringen worden doorgevoerd.

Tegelijkertijd dragen werkgevers een wettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat risico’s op het werk naar behoren worden beoordeeld en beheerst. Voor een doeltreffende beoordeling en preventie van risico’s moeten werkgevers hun eigen kennis en opleiding en die van hun werknemers goed op peil houden.

De campagne is niet alleen gericht op werknemers en bedrijven. Het doel van de campagne is eveneens het bewustzijn te vergroten bij Europese en nationale beleidsmakers en besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor wetgeving, strategieën en acties.

EU-OSHA heeft ook de onderzoekswereld en de technische gemeenschap op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, ontwerpers van software en industrieel ontwerpers en start-ups uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen kan een verschil maken, ongeacht hoe gering een inspanning kan lijken!

Wilt u meer weten over de impact van nieuwe digitale technologieën op werk en werkplekken? Bent u geïnteresseerd in bewustmaking rond de digitale transformatie van werk en de invloed ervan op de veiligheid en gezondheid op het werk? Doe dan mee aan de campagne en maak het verschil!