Apie temą


Kas turi dalyvauti?

Labai svarbu, kad visi dirbtų išvien siekdami išvengti darbo vietoje patiriamų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų. Bendradarbiaudami darbdaviai, vadovai ir darbuotojai problemą suvokia vienodai ir įgyvendina ilgalaikius patobulinimus.

Darbdaviams tenka teisinė atsakomybė užtikrinti, kad rizikos veiksniai darbo vietoje būtų tinkamai įvertinami ir kontroliuojami. Be to, jie privalo rodyti pavyzdį prevenciškai spręsdami raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemą. Norėdami veiksmingai vertinti riziką ir vykdyti prevenciją, darbdaviai turi pasirūpinti, kad ir jie, ir jų darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir parengti.

Svarbu raginti darbuotojus kuo anksčiau atvirai kalbėti apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus. Jeigu darbuotojai nevaržomi kalba apie savo fizinę sveikatą, tikėtina, kad jie labiau rūpinasi savimi ir anksti kreipsis pagalbos ir gydymo paslaugų.

Šia kampanija siekiama ne tik didinti informuotumą apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir jų neigiamą poveikį asmenims, įmonėms ir visuomenei, bet ir skatinti bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problema būtų sprendžiama imantis veiksmingų prevencinių priemonių.