Apie temą


Kaip valdyti riziką siekiant užtikrinti vyresnių darbuotojų sveikatingumą?

Nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų prevencija per visą gyvenimą yra labai svarbi, nes sveikatos būklė sulaukus vyresnio amžiaus priklauso nuo ankstesnių darbo sąlygų. Jauni darbuotojai vėliau taps vyresniais darbuotojais.

Visapusiškas požiūris į darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymą, atsižvelgiant į visus veiksnius, galinčius daryti įtaką saugai ir sveikatai, yra labai svarbus. Žmogiškųjų išteklių politika gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant, kad rizika, visų pirma psichosocialinė rizika, būtų tinkamai valdoma. Atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimą, reabilitacija ir grįžtančiųjų į darbą po ligos paramos politika tampa vis svarbesnė.

Visapusiško požiūrio į DSS valdymą pavyzdys yra susijęs su darbingumo koncepcija. Darbingumas – tai darbo krūvio ir asmens išteklių pusiausvyra. Norint skatinti darbingumą, būtinas geras vadovavimas ir darbuotojų dalyvavimas.

Darbdaviai yra teisiškai įpareigoti atlikti rizikos vertinimus, kuriuose būtina atsižvelgti į su amžiumi susijusią riziką. Vis dėlto vyresni darbuotojai nėra vienalytė grupė, o asmenų funkcinio pajėgumo ir sveikatos skirtumai su amžiumi didėja. Todėl vertinant riziką būtina atsižvelgti į įvairovę.

Pasikeitusių atskiro asmens funkcinių pajėgumų klausimą galima spręsti pritaikant darbą, pvz., naudojant fiziniam darbo krūviui sumažinti skirtą įrangą arba išmokant, kaip tinkamai kelti krovinius. Nepamirškite, kad geras darbo vietos suplanavimas ir organizavimas yra naudingas visoms amžiaus grupėms.