Apie temą


Kas turi dalyvauti skatinant tvarų profesinį gyvenimą?

Siekiant veiksmingai valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą, prisidėti turi visi: darbdaviai, vadovai ir darbuotojai. Tai ypač svarbu sprendžiant su pavojingomis medžiagomis susijusius klausimus, nes nekreipiant dėmesio į riziką, tai turės didelį tiesioginį poveikį darbuotojų sveikatai ir verslo išlikimui.

  • Darbdaviai teisiškai privalo atlikti rizikos vertinimą ir nustatyti visus galimus su pavojingomis medžiagomis susijusius pavojus. Jie turi užtikrinti, kad rizika būtų valdoma remiantis prevencijos priemonių hierarchija.
  • Vadovai turėtų skatinti darbuotojus dalyvauti. Jie turėtų užtikrinti, kad darbuotojai būtų reguliariai mokomi ir kad jiems būtų suteikti lengvai naudojami ištekliai.
  • Darbuotojai turėtų suvokti galimą riziką, būti gerai informuoti apie visas prevencines priemones, gerai jaustis išreikšdami susirūpinimą ir būti skatinami aktyviai dalyvauti ieškant sprendimų.

Labai svarbu kurti prevencijos kultūrą. Pasitelkę lyderystę ir įsipareigodami siekti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbdaviai ir vadovai gali sukurti tokią darbo aplinką, kurioje visi skatinami rimtai vertinti saugą ir sveikatą, bendradarbiauti nustatant riziką bei sprendžiant su ja susijusius sunkumus.