Apie temą


Įmonės tyrimo atvejis, susijęs su tvariu profesiniu gyvenimu

Gera darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo praktika, darbuotojų apsauga ir teisinių įsipareigojimų laikymasis gali duoti daug naudos:

  • sveiki, našiai dirbantys ir motyvuoti darbuotojai, padedantys įmonėms ir kitoms organizacijoms išlikti konkurencingomis ir novatoriškomis;
  • vertingi įgūdžiai ir darbo patirtis išsaugojami organizacijoje užtikrinant žinių perdavimą ir suteikiant daugiau galimybių dalytis talentu ir įgūdžiais;
  • kadangi mažiau darbuotojų neatvyksta į darbą dėl ligos, organizacijos patiria mažiau išlaidų, susijusių su prarastu darbingumu, taip pat padidėja darbo našumas;
  • mažesnė darbuotojų kaita;
  • darbo aplinka, palanki bet kokios amžiaus grupės darbuotojams atskleisti savo potencialias galimybes;
  • didesnė gerovė darbe.

Darbo vietos saugos ir sveikatos valdymas darbo jėgos senėjimo sąlygomis ne tik pagerins atskirų darbuotojų sveikatą ir kasdienį gyvenimą. Toks valdymas gali lemti didesnį organizacijos našumą ir išlaidų efektyvumą